ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ

H αναδιαμόρφωση ενός υφιστάμενου χώρου αποτελεί πάντα μια πρόκληση για το γραφείο μας.

Ποιες νέες ανάγκες έχουν δημιουργηθεί;
Τι προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν;
Πως θα αξιοποιηθεί το παλιό σαν εφαλτήριο για το καινούργιο;

Με εργαλείο την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας, προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις με λογικά κοστολόγια και επίβλεψη σε κάθε στάδιο των εργασιών.

THE NEW AGE RESTAURANT – BEFORE

THE NEW AGE RESTAURANT – AFTER